TOP

Op 26/10/2009 hebben we van de Grondbank het certificaat ontvangen als 'tussentijdse opslagplaats' (TOP) die een ideale oplossing biedt voor het beheer van grondoverschotten.

TOP SEGRO wil een oplossing bieden voor lokale afzet van kleine hoeveelheden onbekende grond. Via het gehanteerde kwaliteitsreglement worden de gronden opgeslagen, bemonsterd, eventueel afgezeefd of samengevoegd, en uitgekeurd via de opmaak van een technisch verslag door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Zodoende kunnen de gronden al of niet in kleine hoeveelheden vanaf de TOP SEGRO afgevoerd worden, met de garantie dat ook in de projecten waar kleine hoeveelheden grond dienen toegepast nieuwe vervuiling voorkomen wordt.

Op onze TOP kunt u terecht met uw grondoverschot waarbij ze na verwerking worden afgevoerd naar een definitieve bestemming waar ze aangewend kunnen worden als bodem binnen verschillende bestemmingstypes of als bouwkundig bodemgebruik.

Seru - TOP